बायका

६:५३ म.उ. Kedar Bhope 0 Comments

३ मराठी बायका भेळपुरीच्या गाडीवर जातात.
पहिली : मला चाट.
दुसरी : मला रगडा.
तिसरी : मला आधी चाट, नंतर रगडा.
----------------------------------------------

0 टिप्पणी(ण्या):