wi-fi

३:४३ म.उ. Kedar Bhope 1 Comments

बंड्या रोज चिंगीच्या घरासमोर तासन् तास उभा रहात असे. चिंगीनी सुरुवातीला लक्ष दिलं नाही.
पण नंतर चिंगी ला तो आवडायला लागला. पण तो फक्त ऊभा रहायचा. बहुतेक विचारायला घाबरत असेल म्हणून चिंगीच त्याला एक दिवस म्हणते, अजुन किती दिवस असा तरसवणार ? विचारुन टाक माझं उत्तर हो असेल.
त्यावर बंड्या म्हणाला.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ओ ताई.... असं काही नाही आहे. तुमच्या wi-fi ला पासवर्ड नाही आहे. फ्री मध्ये नेट वापरायला मिळतं म्हणून येथे थांबतो रोज..

1 टिप्पणी: